projekt WARSZTAT LIDERA

Aktualności

21/10/2020

Prezentacja miniprojektów

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach z zespołami, które prezentować będą efekty swojej pracy w ramach inicjatyw społecznych, tzw. miniprojektów….

29/04/2020

Wytyczne w zakresie realizacji miniprojektów

Szanowni Państwo, Przedstawiamy poniżej wytyczne w zakresie realizacji miniprojektów oraz niezbędną dokumentację jaka będzie uzupełniana w wyniku realizacji działań grup….

20/02/2020

Zaproszenie do współpracy dla NGO

Fundacja Łódź Akademicka wraz z partnerami (Parlament Studentów RP, Spółdzielnia Socjalna „FADO”) zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe, które w ramach projektu pn. Warsztat lidera (https://warsztatlidera.pl) podejmą się współpracy przy realizacji miniprojektów. 

28/10/2019

Zapytanie ofertowe NR 2 /POWR/WL /2019

Zapytanie ofertowe NR 2 /POWR/WL /2019 w ramach projektu pt. „Warsztat Lidera” nr: POWR.01.04.00-00-0018/18-00 Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków…

15/10/2019

Zapytanie ofertowe NR 1 /POWR/WL /2019

Zapytanie ofertowe NR 1 /POWR/WL /2019 w ramach projektu pt. „Warsztat Lidera” nr: POWR.01.04.00-00-0018/18-00. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia sal…

28/06/2019

Rozpoczęła się realizacja projektu Warsztat Lidera

Fundacja Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO” rozpoczęła realizację projektu pn. Warsztat Lidera…