projekt WARSZTAT LIDERA

Rozpoczęła się realizacja projektu Warsztat Lidera

Fundacja Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO” rozpoczęła realizację projektu pn. Warsztat Lidera (nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18). Projekt realizowany jest w działaniu 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji projektu: 01.07.2019 -30.06.2021 r. Celem projektu jest doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji do udziału w procesie rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Rekrutacja.