projekt WARSZTAT LIDERA

Wytyczne w zakresie realizacji miniprojektów

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy poniżej wytyczne w zakresie realizacji miniprojektów oraz niezbędną dokumentację jaka będzie uzupełniana w wyniku realizacji działań grup. Szczegółowe wytyczne w zakresie wypełniania przekazywać będą opiekunowie grup w trakcie zajęć monitorujących realizację inicjatyw.

Zespół projektu „Warsztat lidera”