projekt WARSZTAT LIDERA

Zaproszenie do współpracy dla NGO

Fundacja Łódź Akademicka wraz z partnerami (Parlament Studentów RP, Spółdzielnia Socjalna „FADO”) zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe, które w ramach projektu pn. Warsztat lidera (https://warsztatlidera.pl ) podejmą się współpracy przy realizacji miniprojektów.

Miniprojekty są 1 z 5 częścią bloku szkoleniowego (5 modułów po 20h, w sumie 100h). W ramach miniprojektów realizowane będą inicjatywy społeczne, tj.: działania ukierunkowane na osiągniecie konkretnego rezultatu w określonym czasie. Każda inicjatywa ma na celu zaangażowanie konkretnej grupy osób a nawet społeczności lokalnej, której konkretny problem dotyczy. Wyjątkowość inicjatyw polega na tym, że służą rozwiazywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb lokalnych. Inicjatywy tego typu mają służyć dobru wspólnemu. Miniprojekty organizowane będą w ok. 6 osobowych grupach uczestników projektu.

Grupy zostaną zaproszone do współpracy z np. NGO, gdzie ich zadaniem będzie zaplanowanie, zorganizowanie i koordynowanie inicjatywy społecznej o charakterze lokalnym m.in. z solidarnością międzypokoleniową, pomocą potrzebującym członkom wspólnoty lokalnej. Realizacja miniprojektów pozwoli w praktyczny sposób zweryfikować a także rozwinąć nabyte w trakcie wcześniejszych warsztatów kompetencje. Tematy wybiorą członkowie zespołów pod kątem swoich możliwości i zainteresowań. Dla każdej z podgrup zostały zaplanowane koszty na realizację miniprojektów – niezbędne materiały, sprzęty i usługi (do 2000 zł) oraz wynagrodzenie opiekuna/mentora podgrupy, który będzie pomagał i ukierunkował działania, aby podgrupa osiągnęła sukces. Realizacja miniprojektów kończy się sesją podsumowującą, która pozwoli na refleksję i analizę działań.

Organizacje zainteresowane współpracą w ramach projektu Warsztat lidera zapraszamy do wysyłania formularzy zgłoszeniowych na adres: lider@lodzakademicka.pl

Więcej informacji nt. projektu znajdziecie Państwo na stronie: https://warsztatlidera.pl