projekt WARSZTAT LIDERA

Zapytanie ofertowe NR 2 /POWR/WL /2019

Zapytanie ofertowe NR 2 /POWR/WL /2019 w ramach projektu pt. „Warsztat Lidera” nr: POWR.01.04.00-00-0018/18-00

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków dla uczestników projektu Warsztat Lidera.

Całościowa oferta z załącznikami znajduje się w zamieszczonej poniżej dokumentacji.